Romerike Jujutsu Klubb

Dugnad

I Romerike Jujutsu Klubb har vi ingen dugnad som ikke er direkte relatert til trening og klubbdrift.  Ingen utdeling av reklamemateriell for andre, kakebaking, lotterier, varetellinger eller salg av dopapir.

Klubben er en frivillig organisasjon så alle medlemmer og foreldre forventes å bidra til virksomheten.

Verv i klubben er ikke betalt, men godtgjøres med fritak for treningsavgift.

En gang i året vasker vi ned hele lokalet, og alle forventes å være med.  Er vi nok folk, tar det under to timer å gjøre rent overalt.  Dette skjer vanligvis andre søndag i januar, og det vil bli sendt ut egen e-post for dette.

Alle medlemmer som er gradert til grønt belte eller høyere forventes å delta i instruksjonen, først som hjelpeinstruktører, så som gruppeinstruktør og eksaminator på gradering.  Alle medlemmer som er gradert til svart belte forventes å delta som sensor på gradering.

Alle medlemmer som er gradert til brunt belte eller høyere forventes å delta i teknisk komitè som utarbeider pensum og treningsopplegg i klubben.

Alle medlemmer og foreldre forventes å stille til verv i klubben slik som leder, kasserer, styremedlem, materialforvalter, markedsføringsansvarlig, m.m.

Alle medlemmer og foreldre forventes å delta på markedsføringstiltak som å henge opp plakater eller stå på stand.

Hver høst arrangerer vi treningsleir for egne medlemmer og inviterte deltakere, barn og voksne.  Alle medlemmer forventes å delta på leiren både på treningen og som medhjelpere.

Hvis alle tar i et lite tak, blir jobben lett!

Kontakt styret eller en trener dersom det er noe du lurer på, eller ønsker å bidra med!

Hva skjer?

Mai
Lørdag 25. 10:00-Søndag 26. 15:00
Treningsleir med John Monaghan og David Sennerlöv

Romerike Jujutsu Klubb inviterer til treningsleir med John Monaghan og David Sennerlöv.

Juni
11. Tirsdag 17:45 - 20:30
Gradering TrimForeldre
11. Tirsdag 19:00 - 20:30
Gradering Voksne
13. Torsdag 17:45 - 18:45
Gradering Panda
20. Torsdag
Siste trening TrimForeldre

Grupper