Romerike Jujutsu Klubb

Styret

Romerike Jujutsu Klubb er en frivillig organisasjon som ledes av et styre valgt av medlemmene på årsmøtet.

Det sittende styret ble valgt på årsmøtet 15. mars 2018.

 • Leder: Svein Robert Rolijordet - 97534766
 • Nestleder: Tommy Musæus - 46953668
 • Kasserer: Kasia Krohn - 94101376
 • Styremedlem: Fredrik Dahl Bråten - 94181717
 • Styremedlem: Mathias Enger - 93820721

Vararepresentanter:

 • Vararepresentant til styret: Kristin Eljevåg-Grov - 99705344
 • Vara foreldrerepresentant: Curt Mekiassen - 92450501

Administrasjon:

 • Leder teknisk komite og hovedinstruktør: Uwe Kubosch - 92206046
 • WEB-ansvarlig: Uwe Kubosch - 92206046
 • Materialforvalter: Tommy Musæus - 46953668
 • Politiattester: Erik Øyan - 98882870

Øvrig:

 • Valgkommité:
  • Pål Østlie (leder) - 90142471
  • May Bredahl - 99812553
  • Natalie Millenberg (Vara) - 41461931
 • Revisorer:
  • Asle Jåsund - 41551978
  • Lars E. Bråten - 91735210
 • Sosial arrangementansvarlig: Tuan Le - 40611007

Hva skjer?

Desember
11. Tirsdag 19:00 - 20:30
Gradering Voksne
13. Torsdag 17:45 - 18:45
Gradering Panda
Gradering Tiger
20. Torsdag
Siste trening Panda
Siste trening Tiger
Siste trening TrimForeldre

2019

Januar
3. Torsdag
Oppstart Panda
Oppstart TrimForeldre
Juni
11. Tirsdag 17:45 - 20:30
Gradering TrimForeldre

Grupper