Rjjk logo & txt 320
Romerike Jujutsu Klubb

Styret

Romerike Jujutsu Klubb er en frivillig organisasjon som ledes av et styre valgt av medlemmene på årsmøtet.

Det sittende styret ble valgt på årsmøtet 16. februar 2017.

 • Leder: Svein Robert Rolijordet - 97534766
 • Nestleder: Anita Bredesen - 90587836
 • Kasserer: Kasia Krohn - 94101376
 • Foreldrerepresentant: Lars Erling Bråten - 91735210
 • Ungdomsrepresentant: Erin Dahl Bråten

Vararepresentanter:

 • Vararepresentant til styret: Kristin Eljevåg-Grov - 99705344
 • Vara foreldrerepresentant: Tommy Musæus - 46953668
 • Vara ungdomsrepresentant: Fredrik Dahl Bråten

Administrasjon:

 • Leder teknisk komite og hovedinstruktør: Uwe Kubosch - 92206046
 • Matrialforvalter: Tommy Musæus - 46953668

Øvrig:

 • Valgkommité:
  - Pål Østlie (leder) - 90142471
  - May Bredahl - 99812553
  - Natalie Millenberg
  - Leon Notekevich (vara)
 • Revisorer: Asle Jåsund og Tuan Le

 

Rjjk logo & txt 320

Hva skjer? Ical

Desember
5. Tirsdag 19:00 - 20:30
Ical
Gradering Voksne
7. Torsdag 17:45 - 18:45
Ical
Gradering Panda
Ical
Gradering Tiger
14. Torsdag
Siste trening TrimForeldre

2018

Januar
4. Torsdag
Oppstart Panda
Oppstart Tiger
11. Torsdag
Oppstart TrimForeldre
Juni
7. Torsdag 17:45 - 18:45
Ical
Gradering TrimForeldre

Grupper