Romerike Jujutsu Klubb

Styret

Romerike Jujutsu Klubb er en frivillig organisasjon som ledes av et styre valgt av medlemmene på årsmøtet.

Det sittende styret ble valgt på årsmøtet 21. mars 2019.

 • Leder: Svein Robert Rolijordet - 97534766
 • Nestleder og kasserer: Atle Tollefsen - 41295454
 • Styremedlem: Tommy Musæus - 46953668
 • Styremedlem: Curt Mekiassen - 92450501
 • Styremedlem: Uwe Kubosch - 92206046

Vararepresentanter:

 • Vararepresentant til styret: Kristin Eljevåg-Grov - 99705344
 • Vararepresentant til styret: Fredrik Dahl Bråten - 94181717

Administrasjon:

 • Leder teknisk komite og hovedinstruktør: Uwe Kubosch - 92206046
 • WEB-ansvarlig: Uwe Kubosch - 92206046
 • Materialforvalter: Tommy Musæus - 46953668
 • Politiattester: Styret (ansvarlig kommer senere)

Øvrig:

 • Valgkommité:
  • May Bredahl (leder) - 99812553
  • Natalie Millenberg (medlem) - 41461931
  • Morten Endreson (vara) - 99789593
 • Revisorer:
  • Asle Jåsund - 41551978
  • Lars E. Bråten - 91735210
 • Sosial arrangementansvarlig: May Bredahl - 99812553

Hva skjer?

Mai
Lørdag 25. 10:00-Søndag 26. 15:00
Treningsleir med John Monaghan og David Sennerlöv

Romerike Jujutsu Klubb inviterer til treningsleir med John Monaghan og David Sennerlöv.

Juni
11. Tirsdag 17:45 - 20:30
Gradering TrimForeldre
11. Tirsdag 19:00 - 20:30
Gradering Voksne
13. Torsdag 17:45 - 18:45
Gradering Panda
20. Torsdag
Siste trening TrimForeldre

Grupper