Rjjk logo & txt 320
Romerike Jujutsu Klubb

Styret

Romerike Jujutsu Klubb er en frivillig organisasjon som ledes av et styre valgt av medlemmene på årsmøtet.

Det sittende styret ble valgt på årsmøtet 16. februar 2017.

 • Leder: Svein Robert Rolijordet - 97534766
 • Nestleder: Anita Bredesen - 90587836
 • Kasserer: Kasia Krohn - 94101376
 • Foreldrerepresentant: Lars Erling Bråten - 91735210
 • Ungdomsrepresentant: Erin Dahl Bråten

Vararepresentanter:

 • Vararepresentant til styret: Kristin Eljevåg-Grov - 99705344
 • Vara foreldrerepresentant: Tommy Musæus - 46953668
 • Vara ungdomsrepresentant: Fredrik Dahl Bråten

Administrasjon:

 • Leder teknisk komite og hovedinstruktør: Uwe Kubosch - 92206046
 • Matrialforvalter: Tommy Musæus - 46953668

Øvrig:

 • Valgkommité:
  - Pål Østlie (leder) - 90142471
  - May Bredahl - 99812553
  - Natalie Millenberg
  - Leon Notekevich (vara)
 • Revisorer: Asle Jåsund og Tuan Le