Romerike Jujutsu Klubb

Brev til klubbens ungdommer

Skrevet av Svein Robert Rolijordet 2017-08-22

Hei flotte ungdom J

(kopi til klubbadresse)

 

Takk for sist, og håpar alt står bra til med deg, og at du har hatt en strålande sommar J

Vi i forbundet jobbar aktivt med å få dykk ungdomar inkludert i det arbeidet vi gjer, vi vil at dykkar stemme skal høyrast. I den samanheng så har vi bestemt at vi skal nedsette ein ungdomskomité. Denne komiteen skal bestå av ungdomar frå 15-25 år og ein blanding av flest mogleg idrettar i forbundet. Meir enn dette har vi ikkje bestemt då vi vil at de sjølv skal forme denne komiteen. Kva vil de arbeide med, kor mange medlemmar skal de vere, kva saker meina de forbund- og seksjonsstyre bør spør om dykkar meiningar, vil de sette i gang eit prosjekt?

 

Dette er tema for ungdomssamlinga vi har stelt i stand på Gardermoen 8.-10. september (sjå link for påmelding). Her vil også forbunds- og seksjonstyer vere grunna den årlege leiarsamlinga, og derfor moglegheit for å snakke med.

Eg håpar at flest mogleg av dei som har gjennomført leiarkurs for ungdom har moglegheit å komme. Vi vil også prøve å legge inn kompetansehevande bolkar for dykk. Dersom du kjenner ungdomar i klubben som også vil vere med, så er det ope for alle medlemmar mellom 15 og 25 år.

Vi har allereie bestilt, og kjem til å betale, opphaldet dykkar frå fredag til søndag. Dette er fordi vi meina det er eit ekstremt viktig arbeid å få ungdomen inkludert i forbundsarbeidet – vi har trua på dykk. Reisa må de nok dekke sjølv, eller få klubben til å dekke.

 

 

Vidare så er det interessant for oss å vite kva de driver med i kvardagen og om de er med i idrettsleg arbeid. Eg håpar de har tid til å svare på denne undersøkinga som omhandlar Kartlegging av lederverv og interesse for å sitte i ungdoms komité. Ved å svare på denne vil vi også kunne arbeide med ting som er relevant for dykk.

 

 

 

Beste helsing

_______________________

Norges Kampsportforbund

Kristiane Utheim Rygg

Sportskonsulent

 

Tlf.: 9820KAMP (5267)

Mob.: 940 20 821

 

www.kampsport.no

Hva skjer?

Mai
Lørdag 25. 10:00-Søndag 26. 15:00
Treningsleir med John Monaghan og David Sennerlöv

Romerike Jujutsu Klubb inviterer til treningsleir med John Monaghan og David Sennerlöv.

Juni
11. Tirsdag 17:45 - 20:30
Gradering TrimForeldre
11. Tirsdag 19:00 - 20:30
Gradering Voksne
13. Torsdag 17:45 - 18:45
Gradering Panda
20. Torsdag
Siste trening TrimForeldre

Grupper